bejelentkezés / regisztráció hirdetésfeladás
Címlap > Haszonbérleti szerződés - Megkeresés érkezett hozzánk egy termőföld adás-vétel ügyében.
2015-12-15 1:31:00

Megkeresés érkezett hozzánk egy termőföld adás-vétel ügyében.

Az ügy azzal kezdődött, hogy egy föld eladóvá vált, és ezt egy fiatalember meg szerette volna vásárolni. Megköttetett az adás-vétel, melyet annak rendje és módja szerint kifüggesztettek, és elindult a jóváhagyási folyamat rögös útján. A vevő akkor kereste meg munkatársainkat, mikor a vásárlás jóváhagyását a Földhivatal határozatában megtagadta.

A határozat indoklását a vevő nem értette. A szerződésből, és a határozat indoklásából az derül ki, hogy a vevő – az állandó lakcíme mellett – a szerződésben feltüntette a tartózkodási helyét is, ezért a Földhivatal automatikusan nem helyben lakónak titulálta a panaszost.

Az indoklás alapján vélelmezhető, hogy amennyiben a Földhivatal a szerződésen tartózkodási helyet is olvas, automatikusan nem helyben lakónak titulálja a vevőt. Ez nem lenne akadálya a vásárlásnak, viszont az már igen, ha az adás-vételi szerződésben elővásárlási jogára hivatkozik a fiatalember, és helyben lakónak vallja magát. Ugyanis ez esetben –ahogy az az indoklásból kiderül – „nem a tényleges jogi helyzetnek megfelelő” adatokat tartalmaz a szerződés, ezért a szerződés érvénytelen.

Véleményünk szerint viszont a tartózkodási cím bejelentése még nem jelenti azt, hogy életvitel szerűen a bejelentett címen található valaki. Lehetséges, hogy valakinek a tartózkodási helye az állandó címétől távolabb esik, mégis a lakhelyén tölt több időt. Akár még földet is művelhet, állatot tarthat, de közben tartózkodási helyén is fogadhat postát, jelentkezhet be különböző okból.

Az ide vágó 1992. évi LXVI. –  a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról törvény úgy fogalmaz, hogy A polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol – lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

A fenti okok miatt azt gondoljuk, hogy a hivatal indoklása nem kellően megalapozott, és nem alkalmas arra, hogy automatikusan elutasítson egy jogszerűen megkötött adás-vételi szerződést.

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, azt jogszabálysértésre való hivatkozással bíróság előtt lehet megtámadni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül. A jogszabály helytelen értelmezése természetesen jogszabálysértés.