bejelentkezés / regisztráció hirdetésfeladás
Címlap > Haszonbérleti szerződés - Kérdések és válaszok a termőföld öröklésről
2016-11-15 9:13:41

Kérdések és válaszok a termőföld öröklésről

A termőföldek tulajdonosváltásának egyik leggyakoribb oka az öröklés, mégis kevés információt találunk róla az internetet böngészve. A Földem.hu most összefoglalja a termőföld örökléssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Általánosan a mezőgazdasági ingatlanok örökléséről

Az öröklés alapvető feltétele, a korábbi tulajdonos halála. Örökös lehet a végrendeletben megnevezett végrendeleti örökös, vagy ennek hiányában a törvényes örökös. Amennyiben az örökhagyó után ingatlan maradt, a lakóhely szerinti önkormányzati közjegyzőnek hagyatéki leltárt kell készítenie. A hagyatéki eljárást ezt követően egy illetékes jegyzőnek kell folyatnia. Fontos, hogy törvényes öröklés esetén nem érvényesülnek a földforgalmi törvény (korlátozó) szabályai, míg végrendeleti öröklés esetén igen. Ebben az esetben a végintézkedést a mezőgazdasági igazgatási szervnek jóvá kell hagynia. A teljes ügymenet a hagyaték átadó végzéssel zárul, amely során az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre kerül az új tulajdonos. A közjegyző a hagyaték átadó végzésről 15 napon belül köteles egy példányt továbbítani az állami adóhatóságnak az öröklési illeték kiszabása céljából.

Mi történik, ha nincs végrendelet és leszármazó sem?

Ha az örökhagyónak nincs érvényes végrendelete és leszármazója sem, akkor az örökhagyó (együttélő) házastársa és szülei örökölnek. Házastárs hiányában a szülők egyedül, a kiesett (meghalt) szülő helyén pedig annak leszármazói.

Ha nem az örökhagyó leszármazója a törvényes örökös, az örökhagyóra valamelyik felmenőjétől (vagy testvérétől) öröklés, vagy ajándékozás útján hárult vagyontárgy ági öröklés alá esik. Az ági vagyon alapgondolata, hogy az évtizedek óta már a családon belül öröklődő vagyon ne szállhasson át egy rövid ideje tartó házasság során egy másik családra az özvegy tulajdonszerzése révén. Ági örökös elsősorban a szülő, ha a szülő már nem él, annak leszármazottai örökölnek. Fontos tudni, hogy az özvegy az ági vagyonon holtig tartó haszonélvezeti jogot szerez.

termőföld öröklés, végrendelet, x-agro, hagyaték, szántó, termőföld

Visszautasíthatjuk az örökségünket?

Az örökösnek joga van visszautasítani a hagyatékban megtalálható erdő- és mezőgazdasági földeket és felszereléseket, amennyiben az örökös nem foglalkozik hivatásszerűen a mezőgazdasági tevékenységgel. Az örökös visszautasíthatja

  • a földet és a hozzá tartozó berendezéseket,
  • a mezőgazdasági felszerelési tárgyakat és munkaeszközök együttesét,
  • valamint az állatállományt.

Hangsúlyozzuk, hogy ez a visszautasítási lehetőség kizárólag a teljes agrárüzemi hagyatékra vonatkozik, külön-külön nem lehetséges. A gyakorlatban azonban ritkán kerül sor az örökség visszautasítására.

Haszonbérlet a hagyatékban

Ha a hagyatékban olyan birtok található, amelyen az örökhagyó bérbeadó volt, és a haszonbérleti szerződés még évekig érvényben van, úgy az örökösre száll a bérbeadói szerep, tehát az öröklés miatt a haszonbérleti szerződés nem mondható fel a szerződésbe foglalt lejárati idő előtt. Kivételt képez, ha a felek közös megegyezéssel szüntetik meg a szerződést. Mi a helyzet fordított esetben? Megtörténhet, hogy az örökhagyó volt egy terület haszonbérlője. Ilyen esetekben dönthet úgy az örökös, hogy folytatja a birtok haszonbérletét, de fel is mondhatja azt.  Ilyenkor nem kell alkalmazni a földforgalmi törvény korlátozó rendelkezéseit. Fontos időbeli korlát azonban, hogy a felmondás jogát az örökös csak a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül gyakorolhatja.

Törvényes vagy végrendeleti örökség, kitagadás

Ahogy már feljebb is említettük, ha van érvényes végrendelet, akkor aszerint kell a hagyatékot átadni, ám ha van a hagyatéknak olyan része, amelyről a végrendelet nem rendelkezik, akkor ezeket a törvényes öröklés szabályai szerint kell átadni.

Ha az örökhagyó még életében valamely közeli hozzátartozóját kizárta a végrendeletéből, akkor a kizárt fél az ún. kötelesrészre válik jogosulttá, mely az egyébként neki járó törvényes örökrész 1/3-a. Amennyiben valakit az örökhagyó kitagadott, annak köteles örökrész sem jár a jog szerint.

Földörökléssel kapcsolatos további kérdéseivel keresse bizalommal szakértőinket! Amennyiben megörökölt termőföldjén szeretne minél előbb túladni, töltse fel hirdetését ingyenesen, most!