bejelentkezés / regisztráció hirdetésfeladás
Címlap > Haszonbérleti szerződés - Gyors, okos, pontos – Ingatlan adó kalkulátor 2015
2015-12-14 2:20:24

Gyors, okos, pontos – Ingatlan adó kalkulátor 2015

Mennyit kell adóznom az eladott földem után? Mikor és mennyiért érdemes eladnom? Önben is felmerült már ez a kérdés? Ha eddig nem tudta a választ, akkor most cikkünk folytatásából kiderül!

De először ássunk mélyebbre!

Mitől függ a termőföld értékesítésből származó jövedelemadó összege?

A termőföld értékesítésből származó jövedelem személyi jövedelemadó kötelezettsége (mely 2015-ben 16%, 2016-ban 15% lesz) alapvetően attól függ, hogy az ingatlan mikor és milyen értéken jutott az Ön birtokába, és mennyi idő elteltével, milyen áron értékesítette azt. A két érték közötti különbözet alapján kell megállapítani az ügyletből származó bevételt, melyből bizonyos igazolt költségeket le lehet vonni.

Mik a levonható költségek, melyekkel érdemes tisztában lennie?

 1. A megszerzésre fordított összeg, és az ezzel összefüggő más kiadások.
 2. az átruházásról szóló szerződés szerinti érték
 3. a cserébe kapott ingatlan szerződésben rögzített értéke
 4. öröklés esetén a hagyatéki leltárban feltüntetett érték
 5. ajándékozás esetén a szerződésben meghatározott érték
 6. ha a megszerzésre fordított összeg nem állapítható meg, akkor az értékesítési ár 25%- a minősül jövedelemnek.
 7. amennyiben az érték nem állapítható meg szerződésekből, egyéb iratokból, akkor a földhivataltól, és a NAV-tól kell a szerződési érték meghatározásához iratokat beszerezni!
 8. Az értéknövelő beruházások.
 9. ilyenek a közműfejlesztés, kerítés, támfal építés, öntözőrendszer kiépítése, a talajvíz elvezetésével kapcsolatos ráfordítások, telekalakítás költségei, művelési ág megváltoztatása, területi besorolás átminősítése, stb.
 10. Az átruházással kapcsolatos kiadások.
 11. ilyenek a hirdetési költségek, az ügyvédi költségek, ingatlanforgalmazói díjak, stb. Természetesen ezek számlával igazolt tételek lehetnek csak.

A jövedelmet azon a napon kell megszerzettnek tekinteni, amikor az erről szóló érvényes szerződést a földhivatalhoz benyújtották.

Milyen esetben nem terheli az eladót az adókötelezettség?

A termőföld értékesítése esetében a bevétel és a költségek különbözeteként számított jövedelmet évenként csökkenteni lehet a jövedelem 10-10%-ával, ha az értékesítés a megszerzést követő hatodik évben, vagy azt követően történt. Tehát az értékesítést követő 5 évig nem lehet levonást alkalmazni, ezt követően először 10%, majd minden évben további 10%-al lehet csökkenteni a levonás mértékét.
Ebből következik, hogy amennyiben a megszerzést követő 15 év eltelte után kerül sor az értékesítésre, adókötelezettség (bevallási, adófizetési kötelezettség) a termőföld értékesítése kapcsán nem terheli a termőföld tulajdonosát.

Az adót az éves személyi jövedelemadó bevallásban kell megállapítani és az adott évről szóló bevallás benyújtására előírt határidőig kell megfizetni. Nem kell bevallani sem az ingatlan, sem pedig a vagyoni értékű jog átruházásából származó bevételt akkor, ha abból adóköteles jövedelem nem keletkezik.

Mikor lehet teljesen vagy részben adómentes a termőföld eladásából származó jövedelem? 

Első eset

Adómentes a termőföld eladásából származó jövedelem, összegéből max. 200.000,- Ft, amennyiben a földet olyan regisztrált mezőgazdasági termelőnek, vagy őstermelőnek esetleg egyéni vállalkozóként hasznosító vevőnek, aki 5 évig mezőgazdasági célra hasznosítja azt. Illetve olyan magánszemélynek adja el, aki regisztrált mezőgazdasági társas vállalkozás alkalmazottja, akinek a vállalkozás ezt a földet legalább 10 évre bérbe adja.

Második eset

Teljesen adómentes az értékesítés az előbb említett személyeknek, ha a magánszemély úgy adja el az ingatlant, hogy az a (1992. évi I. tv., valamint az 1992. évi II. tv.) törvény szerinti részaránytulajdon megszüntetését eredményezi.

Harmadik eset

Méretétől függetlenül adómentes az értékesítés, ha a magánszemély a termőföldet olyan regisztrált földművesnek adja el, aki állattenyésztést folytat, és aki legalább 5 évig takarmányozás céljából használja az ingatlant. Illetve olyan magánszemélynek értékesíti, aki az őt alkalmazó mezőgazdasági társas vállalkozásnak az állattenyésztés takarmánybiztosítása érdekében legalább 10 évre bérbe adja.

Negyedik eset

Adómentes továbbá az átruházás akkor is, ha az birtok-összevonási céllal történik, tehát a vásárolt földterület a korábban birtokolt területtel szomszédossá válik (akkor is, ha azt külön helyrajzi számon nyilvántartott út, árok, csatorna választja el egymástól).

Végül, de nem utolsó sorban az ígért Ingatlan Adó Kalkulátor 2015, mely egyszerű adatok kitöltésével meghatározza mekkora adófizetésre számíthat ingatlanértékesítéséből származó jövedelme után!

A Kalkulátort az origoingatlan.hu weboldalin találja, a linkre kattintva!  http://www.origoingatlan.hu/ingatlan-ado-kalkulator.html