bejelentkezés / regisztráció hirdetésfeladás
Címlap > Haszonbérleti szerződés - Ajándékba termőföldet? Ezekre figyeljen oda!
2019-05-15 12:25:19

Ajándékba termőföldet? Ezekre figyeljen oda!

A közeli hozzátartozók közötti tulajdonszerzés leggyakoribb formája az ajándékozás. A földforgalmi törvény nem kívánja szigorúan szabályozni a családon belüli földmozgást, néhány kitételre azonban érdemes odafigyelni.

A termőföld ajándékozásának szabályai

A családon belüli földmozgásokat a földforgalmi törvény a családi vagyon belső átrendezésének tekinti, melyre emiatt nem is vonatkoznak szigorú szabályozások. Az ajándékozás lehetővé teszi, hogy a földtulajdon családon belül akadálymentesen áramolhasson. Egy nagyon fontos kitételt azonban észben kell tartanunk: földművesnek nem minősülő családtagnak maximum 300 hektárnyi földet adhatunk át ellenérték nélkül.

Egyszerű az ajándékozási eljárás

Az ajándékozási eljárás két szakaszra különíthető el. Az első szakaszban el kell készíteni az ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyzői közreműködéssel készült ajándékozási szerződést. Az ajándékozás során az ajándékozó arra kötelezi magát, hogy a tulajdonában lévő mezőgazdasági ingatlant ingyenesen átengedi a megajándékozott félnek. Ezen szándékukat írásos szerződésbe kell foglalniuk, melyet minkét félnek aláírásával hitelesítenie kell. A tulajdonos ezzel hivatalosan átadja földje tulajdonjogát, a megajándékozott pedig elfogadja azt, ezzel vállalva az esetleges illetékfizetési kötelezettségeit.

Ezt követően a második szakaszban történik meg a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba vétele.

ajandekozas, termőföld, szántó ár, eladó szántó, termőföld értékbecslés, x-agro

Kinek ajándékozhatunk mezőgazdasági ingatlant?

Ajándékozás jogcímen kizárólag:

  • közeli hozzátartozók, (a házastárs, az egyeneságbeli rokon {szülő és gyermek} és testvér)
  • egyházi jogi személy, helyi önkormányzat vagy a Magyar Állam javára ruházhatjuk át földünket.

Közeli hozzátartozók között az egyenesági rokon, valamint a házastárs részére történő ajándékozás illetékmentes, a testvérek közötti ajándékozás azonban illetékfizetési kötelezettséggel jár.

Az ajándékozási szerződés teljesítésének megtagadása, az ajándék visszakövetelése

Hangsúlyozzuk, hogy a tulajdonjog ajándékozás címén történő földhivatali átvezetéshez közjegyző vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat készítése szükséges.

Az ajándékozó a szerződés teljesítését megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy a szerződés megkötése után saját körülményeiben, vagy a megajándékozotthoz fűződő viszonyában olyan lényeges változás állt be, ami miatt a szerződés teljesítése nem várható el tőle.

A meglevő ajándékot az ajándékozó visszakövetelheti, ha arra a szerződéskötés után bekövetkezett változások miatt létfenntartása érdekében szüksége van, és az ajándék visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti.

jogszabályi háttér: 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról